Námestie Majstra Pavla 58, 054 01 Levoča
+421 53/4513763 ikle@levoca.sk

Ander z Košíc – Galakoncert

„Ľudze mojo“ – presne takto sa zvykne prihovárať Ander z Košíc (vlastným menom Ján Pisančin) divákom. Už viac ako štyridsať rokov zabáva ľudí a rozdáva dobrú náladu. Najčastejšie vystupuje na javisku, prípadne vydáva na cédečkách svoje monológy rozprávané v špecifickej podobe východniarskeho nárečia tzv. Anderovčine. Vie svoj monológ prispôsobiť poslucháčovi…

MUCHA NA OBRAZE

Mucha na obraze sa vyskytuje zväčša len ako motív, drobný detail, ktorý môže, ale nemusí mať symbolický význam. Na výstave sú ukážky diel od stredoveku po súčasnosť od rôznych domácich a iných európskych autorov. Mucha stelesňovala pokúšanie diabla, hriech, utrpenie a smrť, časom sa jej významy rozšírili. Presnosť zobrazenia muchy kolísala, od renesancie zodpovedala viac-menej…

Verejné korčuľovanie

Od 16. augusta 2017 môžte využiť nasledovné termíny korčuľovania pre verejnosť: Streda     16.30 – 18.00 Sobota    13.30 – 15.00 Nedeľa   13.30 – 15.00 a 17.45 – 19.15 Prevádzku zimného štadióna zabezpečujú Technické služby mesta Levoča.  

Prehliadka historickej Levoče kráľovsky – na koči

Prehliadky historickej Levoče môžete absolvovať  v termíne od 1. 8. do 31. 10. 2017 vždy v stredu a v sobotu alebo podľa objednávky. Trasy: Námestie Majstra Pavla, okolo hradieb a späť – 50 minút (+ 10 minút nástup a výstup) = 70 € (cena je za celý koč, t.j. 5 osôb) – uvádzacia cena 50 €…

500. VÝROČIE INŠTALÁCIE HLAVNÉHO OLTÁRA Z DIELNE MAJSTRA PAVLA V BAZILIKE SV. JAKUBA V LEVOČI

MAJSTER PAVOL Z LEVOČE Koncom stredoveku vstúpila na našom území do umeleckého diania osobnosť sochára neznámeho pôvodu i priezviska. Podľa miesta, v ktorom strávil aktívnu časť svojho života a kde zanechal svoje najznámejšie dielo, mu neskôr pridelili prídomok – z Levoče. Slobodné kráľovské mesto na Spiši bolo v tom období…

Pamätná medaila k 500. výročiu dokončenia slávneho diela Majstra Pavla z Levoče

Národná pokladnica predstavila pamätnú medailu venovanú 500. výročiu (1517) dokončenia najvyššieho neskorogotického krídlového oltára na svete z dielne Majstra Pavla z Levoče. Oltár je známy nielen na Slovensku, ale pýši sa aj prívlastkom – svetové dedičstvo. Averz medaily zdobí najslávnejší výjav Poslednej večere, ústredným motívom reverzu sú Vysoké Tatry, ktoré predstavujú symbol…

Moderná a interaktívna expozícia múzea 21. storočia

Pôvodná expozícia levočského Múzea špeciálneho školstva, približujúca Dejiny špeciálneho školstva na Slovensku, prešla v rokoch 2016 – 2017 výraznou premenou, vďaka ktorej sa stala atraktívnejšou pre súčasného návštevníka. Čaká ho viacero interaktívnych exponátov a netradičné riešenie výstavných priestorov. Expozícia je inštalovaná na takmer 200 m2.  Prezentuje stálu expozícii v inovovanej verzii tak po…

Jakubská cesta Vás pozýva na ďalšie putovanie po svojich trasách

V nedeľu 9. apríla 2017 bola otvorená nová sezóna Jakubskej cesty na Slovensku. Je spojená s oslavami 710. výročia historických záznamov Jakubskej cesty zo Slovenska, 25. výročia  putovania po Jakubskej ceste do Compostely zo Slovenska a 5. výročia Jakubskej cesty na Slovensku. Od roku 2012 značia oficiálne schválenú Jakubskú cestu na Slovensku…

Zberateľské projekty

TURISTICKÉ ZNÁMKY Okrúhle drevené vypaľované plakety, ktoré sú suvenírom a zároveň „potvrdením„ o dosiahnutí turisticky atraktívneho miesta. Číslovaný rad známok sleduje hrebene hôr, toky splavných riek, mapuje hrady, zámky, prírodné i technické pamiatky, historické mestá, sprístupnené jaskyne, zoologické záhrady a mnoho ďalších zaujímavých miest. Každú turistickú známku dopĺňa jej zmenšená verzia na pripojená…

Spišská vokálna tvorba z obdobia baroka

Vokálny ensemble Vox Aurumque pôsobiaci v Trnave  zaradil do svojej dramaturgie jedinú kompletne zachovanú skladbu levočského organistu Martina Rotha (16.-17.stor.) Groß ist der Herr.   Zdroj: Vox Aurumque