Námestie Majstra Pavla 58, 054 01 Levoča
+421 53/4513763 ikle@levoca.sk

KULTÚRNA PAMIATKA ROKA 2014 – CENA FÉNIX

Titul Kultúrna pamiatka roka 2014 získala bašta Pracháreň v Levoči, ktorá je súčasťou mestského opevnenia. Umiestnila sa na prvom mieste v rovnomennej súťaže, čím získala cenu Fénix za obnovu a reštaurovanie národnej kultúrnej pamiatky v roku 2014. Cenu symbolizuje bronzová socha bájneho vtáka Fénixa

Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo kultúry SR a jej dlhoročnými partnermi sú Slovenský plynárenský priemysel, a.s., a Nadácia SPP.

Hodnotiaca porota bola tvorená zástupcami Ministerstva kultúry SR, Pamiatkového úradu SR, Slovenského plynárenského priemyslu, a.s., Nadácie SPP, spoločného nominanta Nadácie SPP a SPP, Fakulty architektúry STU, Komory architektov, Komory reštaurátorov a Združenie historických miest a obcí SR.

Zdroj: TASR, 10. decembra 2015

www.pracharen.eu

hradby_64_D

Bašta Pracháreň (Foto: Informačná kancelária mesta Levoča)