Námestie Majstra Pavla 58, 054 01 Levoča
+421 53/4513763 ikle@levoca.sk

LOGO MESTA – Levoča, hrdá súčasť svetového dedičstva UNESCO

Koruna ako symbol slobodného kráľovského mesta, jemne pripomína kovanie klietky hanby, ďalšieho výrazného symbolu mesta, ale aj radovú zástavbu patricijských domov na námestí. Predstavuje však aj postavy v objatí podľa motta Levoče „Ozdobou mesta je svornosť.“ Mesto používa  logo pri marketingových aktivitách, pri príprave propagačných materiálov a pri prezentácii mesta. V závislosti od situácie sa logo so symbolom koruny používa spolu s historickým erbom mesta a znakom Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Logo mesta nenahrádza erb. Jeho funkciou je zvýšiť zapamätateľnosť značky mesta, zjednodušiť a zefektívniť marketingovú komunikáciu a uviesť jednotný a ľahko identifikovateľný štýl do propagačných materiálov mesta Levoča.  Logotyp tiež získa vlastný dizajn manuál, teda súbor pravidiel vizuálnej komunikácie určujúci jeho použitie v tlačovej forme či online. Rovnako korporátna identita mesta bude jasne zadefinovaná prostredníctvom tohto dizajn manuálu.

Logo Mesta Levoča

Verzie loga Mesta Levoča

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Mesto Levoča