Námestie Majstra Pavla 58, 054 01 Levoča
+421 53/4513763 ikle@levoca.sk

Múzeum špeciálneho školstva v Levoči sa oplatí navštíviť

Múzeum špeciálneho školstva v Levoči ponúka históriu, zábavu a najmä interaktivitu. Toto jedinečné múzeum vzniklo 29. novembra 1974 transformáciou pôvodného Slepeckého múzea v Levoči, ktoré sa nachádzalo v objekte bývalej streleckej bašty (dnes Kupecká bašta), mimo centra mesta. Hlavným iniciátorom vzniku múzea bol vtedajší riaditeľ a tyflopéd Učňovskej školy internátnej pre mládež s chybami zraku Michal Dzurňák (1923-1994).

Múzeum špeciálneho školstva od 16. novembra 1990 sídli v meštianskom dome na Námestí Majstra Pavla 28 v Levoči. Vzniklo na podnet Spoločnosti pre špeciálnu a liečebnú výchovu v Slovenskej republike, menovite PhDr. Vladimíra Predmerského, ako historicko-dokumentačné stredisko pre špeciálnu a liečebnú pedagogiku. Pokračovateľom myšlienky bol i naďalej Michal Dzurňák. Múzeum zriadilo Ministerstvo školstva, mládeže a telesnej výchovy SSR. Výnimočnosť a jedinečnosť múzea spočíva v tom, že mapuje históriu špeciálneho školstva ako celku, najmä štyri základné pédie: zrakové, sluchové, telesné, mentálne znevýhodnenie.

V súčasnosti je špecializovaným múzeom s celoslovenskou pôsobnosťou, s komplexnou dokumentáciou v oblasti špeciálneho školstva, špeciálnej pedagogiky a vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením.

Od 1. 1. 2014 je Múzeum špeciálneho školstva v Levoči organizačne začlenené pod Centrum vedecko-technických informácií SR v Bratislave, priamo riadenú príspevkovú organizáciu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Od 26. 2. 2014 je zapísané v centrálnom Registri múzeí a galérií Slovenskej republiky.

Stála expozícia

Takmer 200 m2 múzea tvorí moderná, interaktívna stála expozícia, ponúkajúca atraktívne a prakticky riešené priestory, kde návštevník má možnosť vyskúšať si repliky vzácnych exponátov, nenútenou formou spoznávať potreby a život znevýhodnených jedincov. Reinštalovaná nová expozícia je rozdelená do štyroch samostatných celkov, na 4 podlažiach – história, špeciálno-pedagogická knižnica so študovňou, učebné pomôcky, ľudské zmysly.

V časti História sa nachádza nadrozmerná kniha poskytujúca históriu múzea, predstavujúca výnimočné slovenské osobnosti špeciálneho školstva, ale aj prierez rekonštrukciou – ako vyzeralo múzeum pred reinštaláciou. Tejto miestnosti dominujú originálne exponáty – medený glóbus (r. 1927), makety Vysokých Tatier (1936) a Spišského hradu (1937) z autorskej dielne tyflopedagóga Viliama Hrabovca. Prehľad najstarších ústavov a špeciálnych škôl na Slovensku si môže návštevník prezrieť po otvorení jednotlivých zásuviek, práve pod spomínanými maketami. Okrem informácií v slovenskom a anglickom jazyku, nechýba QR kód s rozširujúcou informáciou a tiež text v Braillovom písme.

Pre nevidiacich a slabozrakých návštevníkov máme pripravené, pre ich lepšiu orientáciu v priestore, reliéfne 2D pôdorysy jednotlivých miestností s legendou v Braillovom písme, ale aj 2D farebné vizualizácie s vyznačenými naj… prvkami v expozícii. Prehliadka expozície je vhodná aj pre sluchovo znevýhodnených návštevníkov, ktorým vieme ponúknuť video sprievodcu v posunkovom jazyku.

V našej virtuálnej prehliadke sa presúvame o poschodie vyššie, kde sa nachádza historická špeciálno-pedagogická knižnica so študovňou. Ide o priestor pre archiváciu viac ako 4 000 kusov odbornej literatúry, beletrie, novín, časopisov, kalendárov či špeciálnych publikácií v Braillovom písme. Múzeum poskytuje výhradne prezenčné knižnično-informačné výpožičné služby, ďalej služby študovne a poradensko-konzultačné služby študentom vysokoškolského štúdia v odbore špeciálna a liečebná pedagogika.

Súčasťou knižnice je študovňa s PC a prístupom na internet, určená bádateľom, ktorí múzeum navštevujú za účelom skúmania, poznávania a štúdia dejín špeciálneho školstva. Celý knižničný fond postupne digitalizujeme a bude sprístupnený prostredníctvom digitálnej knižnice na webovej stránke múzea www.msslevoca.sk. Vstup do študovne a k internetu je možný iba s platným čitateľským preukazom.

V prechodovej časti, oddelenej od knižnice sklenenou stenou, si najmä nevidiaci návštevník môže vyhmatať reliéfne portréty významných osobností, zakladateľov najstarších ústavov pre zdravotne znevýhodnených v Európe a oboznámiť sa s ich históriou či dozvedieť sa viac o priekopníkoch starostlivosti o postihnutých.

Opäť po schodoch sa dostávame do miestnosti s názvom Učebné pomôcky. V tomto priestore nachádzame päť samostatných ostrovov s výberom historických, ale aj novodobých učebných pomôcok pre jednotlivé zdravotné znevýhodnenia – od schodiska po ľavej ruke – mentálne, zrakové a sluchové znevýhodnenie. Na visiacich kockách sú umiestnené zaujímavé a základné informácie o telesnom znevýhodnení. Tieto kocky zároveň evokujú a poukazujú na sťažené podmienky ľudí so zdravotným znevýhodnením, neprístupnosť rôznych predmetov v bežnom prostredí.

Uprostred miestnosti je pohyblivý ostrov venovaný autizmu. Spoznávame tu učebné pomôcky a najmä TEACCH program, využívaný v slovenských špeciálnych školách. Dominantou miestnosti sú nadrozmerné, interaktívne ucho s ušnicou a ľudské oko s rozoberateľnými časťami pre lepšie pochopenie fungovania a porúch týchto dôležitých orgánov. V tejto miestnosti je vytvorený priestor na objektové učenie s interaktívnymi prvkami, napr. tabuľa, spoznávanie a písanie Braillovho písma na kolíčkovej tabuľke, Lormovej abecedy pre hluchoslepých a pre slabozrakých obľúbenej hry Človeče, nehnevaj sa!, kde figúrkami sú samotní návštevníci.

Do poslednej časti reinštalovanej expozície sa dostávame cez prvú oddychovú premietaciu zónu, kde si návštevník môže vypočuť, prípadne pozrieť krátke dokumentárne filmy o zdravotnom znevýhodnení.

Vchádzame do rozlohou najväčšej časti expozície s názvom Ľudské zmysly. V strede miestnosti dominuje interaktívna 3D kocka so simulovaným vnútorným tmavým priestorom evokujúcim domácnosť nevidiacich. Najmä vidiacim predstaví zaujímavé zvukové kompenzačné pomôcky i atypickú kuchynskú linku, špeciálne zhotovenú pre nevidiacich. Návštevník sa v tmavom priestore orientuje iba pomocou vodiacich línií umiestnených po obvode miestnosti, vždy po pravej ruke, zvyšok spoznáva hmatom a sluchom.

Každá vonkajšia strana 3D kocky je venovaná ľudským zmyslom – hmatu, zraku, sluchu a čuchu, ktoré návštevník spoznáva interaktívnou a zábavnou formou. Prostredníctvom otázok a odpovedí identifikuje jednotlivé vône, zvuky či obsahy tmavých otvorov. Uvedomuje si výnimočnosť, funkčnosť, dôležitosť ľudských zmyslov, ale aj zážitok, situáciu, ak niektorý zmysel absentuje.

Zvyšok miestnosti je rozdelený na dve polovice. Pri vstupe, po pravej strane, sú rozmiestnené zväčša historické kompenzačné, resp. učebné pomôcky, spoločenské hry, zmenšené 3D modely vzácnych stavieb – Pražská tabuľka (r. 1886), reliéfne mapy Severnej Ameriky (1934-35) a Južnej Ameriky (1933-34) a iné, všetky pre nevidiacich.

Na ľavej strane miestnosti vystavujeme exponáty – rôznorodé individuálne a kolektívne načúvacie aparatúry používané v slovenských špeciálnych školách pre sluchovo znevýhodnených. V tejto časti expozície sme umiestnili aj logopedické pomôcky a funkčnú maketu zobrazujúcu princíp fungovania kochleárneho implantátu.

Pozvanie do múzea

A tu sa virtuálna prehliadka Múzea špeciálneho školstva v Levoči končí. My vás však pozývame na ozajstnú návštevu reinštalovanej expozície.

Aktuálne otváracie hodiny

október – máj

pondelok – piatok od 9:00 – 16:30 hod.

VSTUPY NA PREHLIADKU – o 9:00 hod., 10:30 hod., 12:00 hod., 13:30 hod., 15:00 hod. Trvanie prehliadky 45 minút.

Víkendy a sviatky je múzeum zatvorené.

Bližšie informácie o jednotlivých vstupoch na prehliadku, ako aj maximálnom počte návštevníkov na 1 vstup, získate na tomto odkaze https://msslevoca.sk/kontakty/otvaracie-hodiny/

jún – september

pondelok – piatok od 9:00 – 17:00 hod.

víkendy a sviatky od 10:00 – 17:00 hod.

Bližšie informácie o vstupnom získate na https://msslevoca.sk/kontakty/vstupne/

Facebook @msslevoca – https://www.facebook.com/msslevoca

Instagram @mss.levoca – https://www.instagram.com/mss.levoca/

Foto: Peter Olekšák a archív Múzea špeciálneho školstva v Levoči