Námestie Majstra Pavla 58, 054 01 Levoča
+421 53/4513763 ikle@levoca.sk

Moderná a interaktívna expozícia múzea 21. storočia

Pôvodná expozícia levočského Múzea špeciálneho školstva, približujúca Dejiny špeciálneho školstva na Slovensku, prešla v rokoch 2016 – 2017 výraznou premenou, vďaka ktorej sa stala atraktívnejšou pre súčasného návštevníka. Čaká ho viacero interaktívnych exponátov a netradičné riešenie výstavných priestorov. Expozícia je inštalovaná na takmer 200 m2.  Prezentuje stálu expozícii v inovovanej verzii tak po obsahovej, jazykovej, ako i vizuálnej stránke.

Podstatou je autentický a nevšedný zážitok. Návštevník si môže vyskúšať pohyb v kuchyni, umiestnenej v tmavej komore, simulujúcej domácnosť nevidiaceho, ktorý všetko spoznáva len prostredníctvom hmatu a zvuku. Nadrozmerný model ucha, s ušnicou vysokou takmer 160 cm, zasa približuje fungovanie ľudského sluchu.

Priestor expozície je aktuálne rozdelený do štyroch samostatných celkov. Prvý je venovaný histórii. Všetky informácie k exponátom sú nielen v slovenskom a anglickom jazyku, ale aj v Braillovom písme. K dispozícii majú návštevníci  v súčasnosti obľúbené QR kódy, vďaka ktorým sa prostredníctvom mobilného telefónu alebo tabletu dozvedia oveľa viac.

Ďalšou časťou je špeciálna knižnica so študovňou s takmer štyritisíc knižnými titulmi. Tretia sekcia predstavuje učebné pomôcky využívané dnes i v minulosti žiakmi špeciálnych škôl s rôznym druhom znevýhodnenia. Pre najmenších návštevníkov je pripravená obľúbená hra Človeče, nehnevaj sa!, kde figúrkami sú samotní hráči.

Prehliadka končí v rozlohou najväčšej časti, venovanej ľudským zmyslom – hmatu, zraku, sluchu a čuchu. Návštevník ich spoznáva interaktívnou a zábavnou formou. Prostredníctvom otázok a odpovedí identifikuje jednotlivé vône, zvuky či obsahy tmavých otvorov. Uvedomuje si výnimočnosť, funkčnosť, dôležitosť ľudských zmyslov, ale aj zážitok, situáciu, ak niektorý zmysel absentuje.

 

Kontakt pre médiá – Komunikačný odbor Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR:

tel: 02/59 374 253, tlacove@minedu.sk.

Kontakt pre médiá – Centrum vedecko-technických informácií SR:

Eva Vašková, tel.: 02/ 69 253 113, eva.vaskova@cvtisr.sk

Kontakt pre médiá – Múzeum špeciálneho školstva v Levoči:

Štefánia Petreková, mobil 0918 625 285, mssl@cvtisr.sk

Otváracie hodiny:

máj – september

pondelok – piatok od 9.00 do 16.30 hodiny (posledný vstup o 15.00 hodine)

vstupy:   8.30,   10.00,    12.00,   13.30,   15.00

október – apríl

pondelok – piatok od 8.00 – 16.00 (posledný vstup o 14.30 hodine)

Organizované a vopred nahlásené skupiny max. do 20 osôb.

V čase víkendov a štátnych sviatkov je múzeum zatvorené.

Múzeum špeciálneho školstva v Levoči

Vstupné:

Dospelí – 2,00 €

žiaci, študenti, seniori nad 60 rokov

*osoby sprevádzajúce ZŤP  – 1,00  

osoby s preukazom ZŤP, ZŤP/S*

deti do 6 rokov  –  zdarma

 

Facebook

www.msslevoca.sk

+421 53/451 2863, +421 918 625 285