Námestie Majstra Pavla 58, 054 01 Levoča
+421 53/4513763 ikle@levoca.sk

Parkovanie v Levoči

Na výber poplatku za parkovanie motorových vozidiel a autobusov sú iba parkovacie plochy na Námestí Majstra Pavla. V centre mesta je 148 miest pre motorové vozidlá a 13 miest pre autobusy. Spoplatnené parkoviská sú označené a výber parkovného je zavedený celý týždeň vrátane víkendu prostredníctvom parkovacích automatov a SMS parkingu.

Ostatné parkoviská sú bezplatné.

Bezplatne môžu parkovať na Námestí Majstra Pavla osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a to na vyhradených parkovacích miestach pre zdravotne postihnutých. Podmienkou je preukaz ŤZP a Parkovací preukaz so znakom Európskej únie, ktorý je nutné umiestniť v prednej časti vozidla tak, aby bol jasne viditeľný za účelom kontroly. Parkovací preukaz je akceptovaný v súvislosti s prepravovanou osobou, ktorá je jeho držiteľom. Bezplatné parkovanie sa nevzťahuje iba na preukaz ŤZP bez Parkovacieho preukazu.

Zájazdové autobusy s osobami zdravotne ťažko postihnutými (s preukazmi ZŤP, ZŤP/S), bez označenia autobusu parkovacím preukazom Európskej únie,  je potrebné nahlásiť  na Mestskej polícii +421 911 151 159 (štátna poznávacia značka, typ, farba).

SMS parking bez registrácie a bez úhrady kreditu vopred:

 • hodinové sadzby parkovného (minimálna doba 1 hodina)
 • na úhradu parkovného stačí iba zaslať SMS na čislo 2200 v tvale LE medzera A1 medzera evidenčné číslo vozidla (napr. LE A1 LE123AB)
 • celodenné parkovné je možné uhradiť iba cez parkovací automat, nie cez SMS
 • SMS parkovanie bez registrácie je určené iba pre paušálnych zákazníkov slovenských mobilných operátorov T-Mobile, O2, Orange a 4ka
 • parkovanie je možné zaplatiť euromincami alebo platobnou kartou

Ďalšie dôležité informácie:

  • ak do pár sekúnd po odoslaní SMS nedostanete potvrdzujúcu správu, parkovné nebolo uhradené. Ak zašlete SMS v nesprávnom tvare informujeme Vás o tom. Nemusíte sa preto báť, že odošlete sms a nebudete mať zaplatené parkovné
  • 10 minút pred vypršaním doby parkovania vám zašleme SMS správu, ktorá vás upozorní na túto skutočnosť . Odoslaním pôvodnej SMS parkovanie predĺžite o rovnaký interval
  • pri parkovaní bez registrácie si môžete vytlačiť daňový doklad prostredníctvom našej stránky www.smslistky.sk/parking uvedením kódu vášho parkovacieho lístka

Na parkovací režim dohliada Mestská polícia.

Cenník parkovacích služieb

 

Oznamujeme občanom, že ročné parkovacie známky si môžu zakúpiť v pokladni Klientskeho centra Mestského úradu v Levoči.

Rozmiestnenie parkovacích automatov na Námestí Majstra Pavla v Levoči:

SEVERNÝ PARK pri parkovisku, Námestie Majstra Pavla

PRIMA PAPIERNÍCTVO Šefčíková Viera, Námestie Majstra Pavla 8

SNM SPIŠSKÉ MÚZEUM – DOM MAJSTRA PAVLA, Námestie Majstra Pavla 20

CUKRÁREŇ OÁZA, Námestie Majstra Pavla 28

SNM SPIŠSKÉ MÚZEUM – RADNICA, Námestie Majstra Pavla 2

RÍMSKOKATOLÍCKY FARSKÝ ÚRAD, Námestie Majstra Pavla 52

Pred objektom Košickej brány, pred vstupom do mesta vpravo je sprístupnené záchytné parkovisko so 72 parkovacími miestami pre osobné motorové vozidlá. Tri miesta sú vyhradené pre ťažko zdravotne postihnutých.  

2016-07-12 07.44.17

Automat na úhradu parkovného

 

2016-07-12 07.44.41

Automat na úhradu parkovného

Parkovisko pred Košickou bránou
Vzor parkovacieho preukazu ZŤP

Zdroj: Mestská Polícia v Levoči, Technické služby mesta Levoča