Námestie Majstra Pavla 58, 054 01 Levoča
+421 53/4513763 ikle@levoca.sk

Parkovanie v Levoči

Na výber poplatku za parkovanie motorových vozidiel a autobusov sú iba parkovacie plochy na Námestí Majstra Pavla. V centre mesta je 148 miest pre motorové vozidlá a 13 miest pre autobusy. Spoplatnené parkoviská sú označené a výber parkovného je zavedený celý týždeň vrátane víkendu prostredníctvom parkovacích automatov a SMS parkingu.

Ostatné parkoviská sú bezplatné.

Bezplatne môžu parkovať na Námestí Majstra Pavla osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a to nielen na vyhradených parkovacích miestach pre zdravotne postihnutých. Podmienkou je preukaz ŤZP a Parkovací preukaz so znakom Európskej únie, ktorý je nutné umiestniť v prednej časti vozidla tak, aby bol jasne viditeľný za účelom kontroly. Parkovací preukaz je akceptovaný v súvislosti s prepravovanou osobou, ktorá je jeho držiteľom. Bezplatné parkovanie sa nevzťahuje iba na preukaz ŤZP bez Parkovacieho preukazu.

Zájazdové autobusy s osobami zdravotne ťažko postihnutými (s preukazmi ZŤP, ZŤP/S), bez označenia autobusu parkovacím preukazom Európskej únie,  je potrebné nahlásiť  na Mestskej polícii +421 911 151 159 (štátna poznávacia značka, typ, farba).

parkovací-preukaz-vzor-300x99

Vzor Parkovacieho preukazu

SMS parking bez registrácie a bez úhrady kreditu vopred:

  • hodinové sadzby parkovného (minimálna doba 1 hodina)
  • na úhradu parkovného stačí iba zaslať SMS na čislo 2200 v tvale LE medzera A1 medzera evidenčné číslo vozidla (napr. LE A1 LE123AB)
  • celodenné parkovné je možné uhradiť iba cez parkovací automat, nie cez SMS
  • SMS parkovanie bez registrácie je určené iba pre paušálnych zákazníkov slovenských mobilných operátorov T-Mobile, O2 a Orange.
  • parkovanie je možné zaplatiť euromincami alebo platobnou kartou

Ďalšie dôležité informácie:

    • ak do pár sekúnd po odoslaní SMS nedostanete potvrdzujúcu správu, parkovné nebolo uhradené. Ak zašlete SMS v nesprávnom tvare informujeme Vás o tom. Nemusíte sa preto báť, že odošlete sms a nebudete mať zaplatené parkovné
    • 10 minút pred vypršaním doby parkovania vám zašleme SMS správu, ktorá vás upozorní na túto skutočnosť . Odoslaním pôvodnej SMS parkovanie predĺžite o rovnaký interval
  • pri parkovaní bez registrácie si môžete vytlačiť daňový doklad prostredníctvom našej stránky www.smslistky.sk/parking uvedením kódu vášho parkovacieho lístka

Na parkovací režim dohliada Mestská polícia.

Cenník parkovacích služieb

Parkovanie v centre mesta – Námestie Majstra Pavla

jednotka zákl. dane DPH 20 %   cena
poplatok za 1 hodinu osobné hod. 0,83 0,17   1,00 EUR
autobus hod. 5,83 1,17   7,00 EUR
poplatok 1 deň osobné deň 2,50 0,50   3,00 EUR
autobus deň 10,00 2,00 12,00 EUR
ročná parkovacia známka rok 58,33 11,67 70,00 EUR
1/2 rok 29,17 5,83 35,00 EUR

Parkovanie počas jarmokov, trhov, púte – celé územie mesta

jednotka zákl. dane DPH 20 %   cena
osobné motorové vozidlo deň 1,67 0,33   2,00 EUR
autobus deň 8,33 1,67 10,00 EUR
obytný automobil, príves deň 8,33 1,67 10,00 EUR

VZN 24/2015

Oznamujeme občanom, že ročné parkovacie známky si môžu zakúpiť v pokladni Klientskeho centra Mestského úradu v Levoči.

Mapa Levoce - čistá

Mapa mesta s vyznačenými parkoviskami

Rozmiestnenie parkovacích automatov na Námestí Majstra Pavla v Levoči:

SEVERNÝ PARK pri parkovisku, Námestie Majstra Pavla

PRIMA PAPIERNÍCTVO Šefčíková Viera, Námestie Majstra Pavla 8

SNM SPIŠSKÉ MÚZEUM – DOM MAJSTRA PAVLA, Námestie Majstra Pavla 20

CUKRÁREŇ OÁZA, Námestie Majstra Pavla 28

SNM SPIŠSKÉ MÚZEUM – RADNICA, Námestie Majstra Pavla 2

RÍMSKOKATOLÍCKY FARSKÝ ÚRAD, Námestie Majstra Pavla 52

2016-07-12 07.44.17

Automat na úhradu parkovného

2016-07-12 07.44.41

Automat na úhradu parkovného

Zdroj: Mestská Polícia v Levoči, Technické služby mesta Levoča