Námestie Majstra Pavla 58, 054 01 Levoča
+421 53/4513763 ikle@levoca.sk

Infocesta členov OOCR Tatry-Spiš-Pieniny po jej atraktivitách

 Mesto Levoča predstavilo dňa  4. 4. 2014 svoj historický, prírodný, kultúrny a spoločenský potenciál  členom Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Tatry – Spiš – Pieniny, ktorej  je súčasťou. Infocestu pre zástupcov informačných centier, cestovných kancelárii, médií a iných subjektov pôsobiacich v cestovnom ruchu tejto destinácie zorganizovala Ing. Gabriela Bodnárová, výkonná riaditeľka OOCR Tatry – Spiš – Pieniny, so sídlom v Kežmarku. Za mesto  Levoča sa  študijnej cesty  zúčastnili  pracovníčky Informačnej kancelárie mesta Levoča, ktoré zároveň svojich kolegov informovali o možnostiach v oblasti cestovného ruchu mesta, s cieľom zvýšiť jeho návštevnosť.
Ďakujeme Rímskokatolíckemu farskému úradu a SNM Spišskému múzeu v Levoči, že v rámci propagácie sprístupnili svoje expozície pre túto študijnú cestu mesta zdarma.

 

 

Úvodné foto: Erik Ševčík

Spracovala: Dana Kristeková, Informačná kancelária mesta Levoča

 

 

Účastníci infocesty v levočskej Radnici (Foto: Erik Šefčík)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *