Námestie Majstra Pavla 58, 054 01 Levoča
+421 53/4513763 ikle@levoca.sk

O nás …

Informačná kancelária v Levoči bola založená v roku 1994 súčasne s Asociáciou informačných centier Slovenska (AICES), ktorej  členom je dodnes. V priebehu rokov patrila pod viaceré organizácie v meste. Dnes je súčasťou Oddelenia cestovného ruchu a rozvoja mesta Mestského úradu v Levoči.

Lokalita Levoče a jej okresu je atraktívna, od čoho je odvodená aj dĺžka našej otváracej doby. Keďže je turistika voľnočasovou aktivitou a Mestu Levoča záleží na rozvoji cestovného ruchu i spokojnosti návštevníkov prevádzkuje informačnú kanceláriu v období od mája do konca septembra aj počas víkendov a sviatkov.

Naša profesia zahŕňa v sebe viacero rôznych povolaní, schopností a zručností. Vzhľadom k povahe našej práce, ide predovšetkým o prácu s informáciami a komunikáciou s návštevníkmi nášho mesta a verejnosťou vôbec. Ku našej komplexnej vybavenosti patrí  znalosť cudzieho jazyka, flexibilita, dobrá orientácia v prostredí Internetutvorbe internetových stránok. Samozrejmosťou sú zemepisné vedomosti hlavne miestneho prostredia. Ide o najvýznamnejšie turistické ciele našej oblasti, o turistické trasy a orientáciu sa v meste, vrátane možnosti ubytovania stravovania. Ako dôležitý článok praktickej propagácie mesta, regiónu a Slovenska poskytujeme návštevníkom všetky potrebné informácie zdarma.

Okruh našej činnosti by sa dal zhrnúť do troch základných bodov:

  • zhromažďovanie informácií za účelom vytvárania komplexnej a aktuálnej databanky cestovného ruchu našej oblastí (informácie o inštitúciách a firmách v meste, ubytovacích a stravovacích zariadeniach v meste a okolí, službách, kultúrnych pamiatkach, prírodných atraktivitách, športových aktivitách a relaxe, kultúrnych  a športových podujatiach, autobusových  a vlakových spojeniach a iné)

Ďalšiu formu propagácie zabezpečujeme spoluprácou s médiami (rozhlas, televízia, tlač) a prevádzkovateľmi vybraných internetových stránok, hlavne z oblasti cestovného ruchu. Zasielame im informácie, spracovávame články či poskytujeme príležitostné rozhlasové šoty.  Editujeme propagačné a informačné materiály o meste, pripravujemeaktualizujeme textyzasielame fotografie z našej databázy vydavateľom máp, publikácii  a sprievodcov o cestovnom ruchu. Na požiadanie zabezpečujeme, prostredníctvom našich externých sprievodcov, prehliadky mesta novinárom, touroperátorom i bežným návštevníkom. Spracovávame  ročný a mesačný prehľad kultúrnych a športových podujatí v meste a okrese, zasielame ho médiám a prezentujeme ho prostredníctvom Internetu.

Spolupracujeme so Slovenskými inštitútmiveľvyslanectvami Slovenskej republiky v zahraničí,  turistickými informačnými kanceláriami na Slovensku a subjektami cestovného ruchu v meste. Každoročne prezentujeme mesto na výstavách a veľtrhoch cestovného ruchu na Slovensku aj v zahraničí priamou účasťou.

V rámci práce s verejnosťou organizujeme pravidelné podujatie Potulky Levočou, ktoré sa koná každoročne z príležitosti osláv Svetového dňa sprievodcov cestovného ruchu alebo Dní európskeho kultúrneho dedičstva. V čase letných prázdnin organizujeme tiež Večerné komentované prehliadky. Spolupracujeme pri organizovaní kultúrnych podujatí v meste. Pre rozšírenie vedomostí študentov miestnych škôl realizujeme na požiadanie v informačnej kancelárii exkurzie.

Pravidelne aktualizujeme a dopĺňame našu webovú stránku www.ik.levoca.eu, ktorá slúži ako komplexná ponuka cestovného ruchu mesta a okolia.

Pre zvýšenie návštevnosti mesta vypracovávame ponuky a itineráre (trasa a rozvrh) ako produktu cestovného ruchu pre cestovné kancelárie i jednotlivcov podľa požiadavky.

Vedieme evidenciu propagácie mesta (záznam o účele, forme a termíne, kedy bola propagácia zrealizovaná) a evidenciu návštevnosti v informačnej kancelárii, ktorá slúži ako podklad pre vypracovanie analýzy a hodnotenia rozvoja mesta v oblasti cestovného ruchu.

Poskytujeme informácie  študentom vysokých škôl k vypracovaniu diplomových prác zameraných na cestovný ruch.

Denne vybavujeme bežnú korešpondenciu, podľa potreby dopĺňame predávaný propagačný materiál a cestopisnú literatúru a vedieme účtovnú agendu.

V časovom období 26. 9. 2006 – 31. 12. 2006, 1. 1. 2007 – 31. 12. 2007 a 1. 9. 2008 – 31. 12. 2008 sme spolupracovali na tvorbe a realizácii Národného jednotného informačného systému cestovného ruchu SR (NUTIS) www.slovakia.travel ako regionálni redaktori za Prešovský samosprávny kraj. Absolvovali sme niekoľko úrovní školení s cieľom prípravy a publikovania entít do tohto systému. Na   dopĺňaní a aktualizovaní tohto internetového portálu spolupracujeme s regionálnymi pracovníkmi SACR aj v súčasnosti.

Spokojní návštevníci mesta sú našou najlepšou reklamou.

Spracovala: Dana Kristeková, Informačná kancelária mesta Levoča

4 thoughts on “O nás …”

 1. Dobrý deň,

  chcela by som sa informovať ohľadom hry Félixova cesta. Môžeme počítať s tým, že na jednotlivých úlohách budeme prechádzať cez zaujímavé miesta vo Vašom meste?
  Nevieme, či je potrebné, aby sme si ešte okrem tejto hry, rezervovali jednotlivé prehliadky alebo touto hrou spoznáme Vaše mesto?

  Ďakujem Čatlošová

  1. ikle píše:

   Odpovedali sme Vám v e-maile.

 2. Daniela Macáková píše:

  Dobrý deň. V lete na výlete cez Levoču som si u Vás zakúpila knihu o Chráme sv. Jakuba. Viem, že ku foto mal komentáre pán Gavenda. Kniha stála 5€ a bola čierna v nešpecifickom formáte. Máte ešte túto knihu?
  Ďakujem za odpoveď.
  Daniela

  1. ikle píše:

   Dobrý deň
   publikáciu Klenot gotiky máme v predaji v cene 5 €. Text písal pán Marián Gavenda.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *