Námestie Majstra Pavla 58, 054 01 Levoča
+421 53/4513763 ikle@levoca.sk

Z kroniky mesta

V celoštátnej súťaži Slovenská kronika 2005, ktorú vyhlásila Slovenská národná knižnica v Martine, získala levočská kronika z roku 2002 prvé miesto. Levočský letopis získal prvenstvo v kategórii miest s počtom obyvateľov od 10- do 30-tisíc. Porotu zaujali najmä podrobne spracované informácie z diania v meste, úhľadné písmo a rokmi vycibrená štylistika. Kroniku viedla Alžbeta Lesňáková.

 

VYZNAMNÉ UDALOSTI A NÁVŠTEVY MESTA LEVOČA

 

 

 

Dátum

 

 

Popis

 

1241

Príchod nemeckých kolonistov – Sasov na Spiš a pravdepodobne rok založenia mesta Levoče

1249 Prvé oficiálne zmienky o meste, v tom čase ešte ako o osade Leucha, sa objavili v listine Belu IV. z tohto roku.
1271 Levoča sa stáva hlavným mestom Spoločenstva spišských Sasov
1317 Získanie privilégia slobodného kráľovského mesta
1321 Udelenie práva skladu
1474 Návšteva kráľa Mateja Korvína
1497 Tajná porada štyroch bratov Jagelovcov
1770 Mesto poctil svojou návštevou cisár Jozef II.
1844

Príchod štúrovcov do Levoče

V marci tohto roku, po odvolaní Ľudovíta Štúra z profesúry, sa niektorí jeho študenti na Evanjelickom lýceu v Bratislave vzbúrili a rozhodli sa dokončiť štúdia na Evanjelickom lýceu v Levoči.

1930 Návšteva prezidenta Československej republika   Tomáša G. Masaryka
27. 1. 1945 Vojska 4. ukrajinského frontu a 1. československého armádneho zboru oslobodili Levoču
1945 Počas oslobodzovania mesta bol v Thurzovom dome veliteľ 1. československého armádneho zboru armádny generál Ludvík Svoboda, neskôr prezident Československej socialistickej republiky
1950 Levoča vyhlásená za mestskú pamiatkovú rezerváciu
3. 7. 1995 Návšteva Pápeža Jána Pavla II.

Svätý otec poctil svojou prítomnosťou púť na Mariánskej hore v Levoči. Tejto slávnosti sa zúčastnilo 650 000 pútnikov.

23. – 24. 1. 1998

V. summit jedenástich prezidentov stredoeurópskych štátov v Levoči

Ústrednou témou stretnutia bola Občianska spoločnosť – nádej zjednotenej Európy. Účastníkmi diskusií boli hlavy štátov Peter Stojanov (Bulharsko), Václav Havel (Česká republika), Árpád Göncz (Maďarsko), Roman Herzog (Nemecko), Alexander Kwaśniewski (Poľsko), Thomas Klestil (Rakúsko), Emil Constantinescu (Rumunsko), Milan Kučan (Slovinsko), Oscar Luigi Scalfaro (Taliansko), Leonid Kučma (Ukrajina) a hostiteľ prezident SR Michal Kováč.

24. – 26. 9. 1999 750. výročie prvej písomnej zmienky o Levoči
24. 9. 1999

Návšteva prezidenta Rudolfa Šustra pri príležitosti 750. výročia prvej písomnej zmienky o Levoči

 

21. 4. 2000 Návšteva americkej delegácie zo štátu Indiana, vedenej veliacim generálom národnej gardy Indiany Robertom J. Mitchellom a Johnom Greggom
31. 5. 2000 Návšteva zástupcov švajčiarskeho spolkového parlamentu pod vedením Hansa Petra Seilera
19. 7. 2000 Návšteva prezidenta Rudolfa Šustra
8. 9. 2000 Návšteva J. E. Carla Spielvogela, veľvyslanca USA v SR
22. 2. 2001 Návšteva komisára Európskej komisie pre rozšírenie Európskej únie pánom Günterom Verheugenom
26. 4. 2001 Návšteva Veľvyslankyne Nórskeho kráľovstva Helgy Hernes
7. 5. 2001 Návšteva prezidenta Rudolfa Šustra
8. 7. 2001 Svetové stretnutie Spišiakov v Levoči
19. 11. 2001 Oficiálna návšteva predsedu vlády ČR Miloša Zemana a predsedu vlády SR Mikuláš Dzurindu
18. 4. 2002 Inaugurácia výplatnej poštovej známky – autor, akademický maliar a zakladateľ slovenskej známkovej tvorby Martin Činovský, rodák z Levoče
26. 6. 2002 Návšteva veľvyslanca USA v SR Ronalda Weisera
6. – 7. 2. 2003

Stretnutie ministrov kultúry krajín Vyšehradskej štvorky

Pavel Dostál, Rudol Chmel, Gábor Görgey, Waldemar Dabrowski

20. 8. 2003 Návšteva Rudolfa Stauba, veľvyslanca Švajčiarska na Slovensku a Felixa Uhla, člen predsedníctva Švajčiarsko-helsinského výboru.
19. 8. 2003

Medzinárodná konferencia – V kvapke vody spoznáš svet

Konala sa v rámci Medzinárodného kultúrneho festivalu Dni Majstra Pavla a zúčastnil sa jej minister poľnohospodárstva a vodných zdrojov Rakúska DI Jozef Plank.

13. 4. 2004

Pracovné rokovanie o vzájomnej spolupráci medzi mestom Levoča a predstaviteľmi talianskeho regiónu Piacenza v oblasti kultúry a cestovného ruchu

 

20. 4. 2004 Návšteva prednostov miest a členov Medzinárodnej asociácie prednostov a manažérov miest so sídlom vo Washingtone (USA) v rámci študijnej cesty.
2. 5. 2004 Návšteva delegácia Európskeho parlamentu pri príležitosti vstupu Slovenska do Európskej únie
22.10. 2004 Summit ombudsmanov krajín V4 – Otakar Motejl, Barnabás Lenkovics, Andrzej Zoll, Pavel Kandráč
14. 4. 2005 Subregionálne stretnutie spracovateľov periodických správ zo strednej a východnej Európy – stav zachovania svetového dedičstva
2. 6. 2005 Zasadnutie frakcie výboru regiónov Únie za Európu národov – Európska aliancia
18. 8. 2005 Návšteva prezident SR   Ivana Gašparoviča v rámci Medzinárodného kultúrneho festivalu Dni Majstra Pavla
9. 9. 2005 Oficiálna návšteva hlavy Luxemburského veľkovojvodstava – veľkovojvody Henriho de Luxembourg a  veľkovojvodkyne Marie Teresy de Luxembourg
 

28. 10. 2005

 

Oficiálna návšteva veľvyslankyne Nórskeho kráľovstva na Slovensku Brit Løvseth

27. 5. 2006 Návšteva legendárneho brazílskeho futbalistu a majstra sveta z roku 1970 v Mexiku – Jonas Eduardo Américo, zvaného Edú a generálneho manažéra futbalového výboru hviezd Brazílie (Brasil Masters)Joe Borbelyho.
19. 7. 2006 Oficiálna návšteva mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Ruskej federácie v SR Alexandera Ivanoviča Udaľcova
28. 6. 2007 Návšteva veľvyslanca Holandského kráľovstva na Slovensku Roba Swartbola
11. 4. 2008

Ministrov spravodlivosti krajín Vyšehradskej štvorky

Jiří Pospíšil, Tibor Draskovics, Lukasz Redziniak, Štefan Harabín

25. 9. 2008 Návšteva predsedu Ústavného súdu Ruskej federácie Valerija Zorkima a predsedníčky Ústavného súdu SR Ivety Macejkovej
1. 10. 2008 Návšteva veľvyslanca Veľkej Británie v SR Michaela Robertsa
18.12.2008 Návšteva mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Štátu Izrael na Slovensku Zeev Boker
16. 4. 2009 Návšteva predsedu Ústavného súdu Maďarskej republiky Péter Paczolay
14. 8. 2009 Návšteva prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča
27. 6. 2009 Výbor Svetového dedičstva na svojom tridsiatom treťom zasadnutí v španielskej Seville rozhodoval okrem iného i o zaradení lokalít na Zoznam svetového dedičstva. Ako rozšírenie už zapísanej lokality Spišský hrad a pamiatky okolia na tento zápis kandidovala aj Levoča a Dielo Majstra Pavla na Spiši.
Výbor Svetového dedičstva zložený zo zástupcov štátov Austrália, Bahrajn, Barbados, Brazília, Kanada, Čína, Kuba, Egypt Izrael, Jordánsko, Keňa, Južná Kórea, Madagaskar, Maurícius, Maroko, Nigéria, Peru, Španielsko, Švédsko, Tunis a USA pod vedením Predsedníčky Výboru María Jesús San Segundo dňa 27.6.2009 pred takmer 1000 zúčastnenými návrh na rozšírenie prijal a schválil aj nový názov tejto lokality, ktorý teraz znie: Levoča, Spišský hrad a pamiatky okolia
27. 8. 2009 Návšteva účastníkov prezídia Medzinárodného komitétu slavistov
10. 9. 2009 Delegácia poslancov a senátorov z Národného zhromaždenia a Senátu Francúzska, členov Skupiny francúzsko-slovenského priateľstva.
19. 9. 2010 Návšteva účastníkov výjazdového zasadnutia Vojenského výboru NATO
30. 9. 2010 Návšteva Christian Laur, prezidentky výboru turizmu pre rozvoj Francúzsko -slovenských vzťahov.
12. 10. 2010 Mesto navštívila Daphne Bergsma, veľvyslankyňa Holandského kráľovstva v Slovenskej republike.
14.   2. 2011 Účasť učiteľov z európskych krajín na projekte COMENIUS „Oslavujme spolu“. Jedna z mobilít sa konala na ZŠ Francisciho11 v Levoči
4. 3. 2011 Mesto navštívil senátor André Vantomme, predseda Francúzsko – slovenskej skupiny priateľstva vo francúzskom Senáte
12. 5. 2011

Zasadnutie ministrov obrany Vyšehradskej štvorky a Ukrajiny v SR – Ľubomír Gaľko, Csaba Hende, Jiří Šedivý, Bogdan Klich, Mykhailo Yezhel

 

25. 6. 2013 Slovenskú knižnicu pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči (SKN) navštívili Ich cisárske výsosti – princ a princezná Akišino z Japonska.
14. 8. 2013 Kolínsky arcibiskup Joachim kardinál Meisner navštívil Kostol sv. Jakuba v Levoči a Baziliku Navštívenia Panny Márie na Mariánskej hore. Kardinál Meisner je aj čestným občanom Levoče.
15. 5. 2014 Levoča sa stala súčasťou prvej Jakubskej cesty do  španielskeho mesta Santiago de Compostela k hrobu sv. Jakuba.
11. 10. 2014 Návšteva mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska v SR so sídlom v Bratislave Adrew John Gartha
10. 11. 2014 Navštívila študentov Gymnázia J. Francisciho – Rimavského pani Julia A. Stanley z Veľvyslanectva Spojených štátov amerických
21. 11. 2014 Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska uskutočnil plánovanú pracovnú návštevu Levoče
8. 1. 2015

Počas svojej pracovnej cesty po Slovensku navštívil Levoču mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Rakúskej republiky v SR so sídlom v Bratislave Helfried Carl

 

31. 1. 2015

Levoču navštívila Josette Bourdeu – primátorka mesta Lurdy

 

28. 9. 2015 Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí, povýšila svojim dekrétom farský Kostol sv. Jakuba (UNESCO) na Baziliku minor.
 

18. 10. 2015

Prehliadkou Levoče začal svoju štvordňovú oficiálnu návštevu Slovenska generálny tajomník Organizácie Spojených národov Pan Ki-mun. Počas návštevy ho sprevádzal podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslav Lajčák.

„Bol som očarený tým, čo som tu videl, krásou miestnych budov a historickými pokladmi, ktoré sa tu nachádzajú. Tieto naozaj patria Levočanom, ale verím, že je to aj spoločné dedičstvo ľudstva. Práve preto sa toto mesto dostalo na zoznam svetového kultúrneho dedičstva UNESCO, a práve preto si myslím, že je našou spoločnou povinnosťou snažiť sa o jeho záchranu a zachovanie,“

Generálny tajomník OSN Pan Ki-mun

 15. 3. 2016 Mesto navštívil Andrew Garth – veľvyslanec Británie a Severného Írska na Slovensku
 7. 5. 2016

Levoču, ako lokalitu UNESCO, navštívila generálna riaditeľka Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) Irina Bokovová.

 2017 Slovensko si pripomína 500. výročie inštalácie najvyššieho neskorogotického krídlového oltára na svete od Majstra Pavla z Levoče v Bazilike sv. Jakuba v Levoči.
 3. 5. 2017 Oficiálna návšteva monackého kniežaťa Alberta II.
 12. 5. 2017 Na pozvanie ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Lajčáka navštívilo Levoču vyše 40 veľvyslancov akreditovaných pre Slovenskú republiku.
16. 5. 2017 Levoču navštívil prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska a gruzínsky prezident Giorgi Margvelašvili
21. 7. 2017 Oficiálna návšteva Vita Grittaniho, zakladateľa diplomatickej organizácie „Osservatorio Diplomatico Internazionale“ (ODI-VG)
15. 10. 2018 Návšteva veľvyslanca Holandského kráľovstva na Slovensku Henka Cor van der Kwasta.

 

(Informácie budú priebežne aktualizované)

 

 

(Informácie budú priebežne aktualizované)

– spracovala Informačná kancelária mesta Levoča –

 

 

 

 

 

 

 

2 thoughts on “Z kroniky mesta”

 1. http://bit.ly/ píše:

  I’d like to thank you for the efforts you’ve put in writing this blog.
  I am hoping to see the same high-grade content from you later on as well.
  In fact, your creative writing abilities has motivated me to get my own website now 😉

  1. ikle píše:

   Thank you for a great comment 😉

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *