Námestie Majstra Pavla 58, 054 01 Levoča
+421 53/4513763 ikle@levoca.sk

Súčasnosť mesta

Starobylé mesto Levoča je vyhľadávané návštevníkmi hlavne pre bohatstvo kultúrnohistorických pamiatok. Prirodzené kultúrno-spoločenské i hospodárske centrum severnej časti regiónu si svojimi danosťami a geografickou polohou zachováva významné postavenie v oblasti východného Slovenska. Po kultúrnej stránke i po stránke pracovných príležitosti alebo poskytovania zdravotnej starostlivosti je strediskom pre okolité obce. Mesto disponuje kompletnou občianskou vybavenosťou.

PRIEMYSEL

      Na rozdiel od iných miest nevytvára profil Levoče priemysel. Odklon projektu hlavnej železnice Košice – Bohumín v 19. storočí znamenal v konečnom dôsledku pomerne malý záujem o priemyselnú výstavbu. Pre súčasný vývoj je charakteristický rozvoj živnostenského podnikania. Prevažujúce drobné podnikanie vytvára štruktúru obchodu a služieb, ktoré reaguje na potreby obyvateľov. Nádej na rozvoj hospodárstva v Levoči dáva vybudovaná hnedá priemyselná zóna a výstavba diaľnice D1 z Bratislavy do Košíc. V spojení s miestami a mestami okresu, regiónu a krajiny zohráva totiž hlavnú úlohu automobilová a autobusová doprava. Vo veľkej miere žije mesto z cestovného ruchu.

ŠKOLSTVO

     V meste sa nachádzajú predškolské zariadenia a na tradíciu levočského školstva nadväzuje súčasné vzdelávanie. To je v meste zastúpené od základnéhostredného až po vysokoškolské štúdium, ktoré reprezentuje detašované pracovisko Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. V Spojenej škole internátnej sa vzdelávajú deti nevidiace, slabozraké a kombinovane postihnuté. Vysokou kvalitou pedagogickej práce, každoročne prezentovanou verejnými koncertmi, výstavami a vystúpeniami žiakov hudobného, výtvarného, tanečného a literárno-dramatického odboru je známa Základná umelecká škola. Na cudzojazyčné vzdelávanie všetkých vekových skupín obyvateľstva sa zameriava súkromná jazyková škola.

ZDRAVOTNÍCTVO

     Širokú škálu služieb v medicínskej a ošetrovateľskej oblasti poskytuje nielen Levočanom, ale aj obyvateľom regiónu Všeobecná nemocnica s poliklinikou s odbornými ambulanciami. Ďalšie odborné ambulancie poskytujú zdravotnícku starostlivosť v novopostavenej budove Polikliniky. V meste sa nachádzajú lekárne a očné optiky.

KULTÚRA

     V historickom jadre mesta sa nachádza budova druhého najstaršieho divadla na Slovensku. Priestory Mestského divadla vytvárajú optimálne podmienky pre organizovanie širokého spektra podujatí určených deťom, mládeži i dospelým. Počas celého roka žije tento objekt kongresmi, sympóziami, divadlom, tancom, spevom, hudbou, politickým i umeleckým slovom, výtvarným umením i literárnou tvorbou.    

     Medzi najvýznamnejšie a najnavštevovanejšie kultúrno-spoločenské podujatia, ktoré zvyšujú kredit mesta a regiónu a zviditeľňujú ho, patrí Medzinárodný kultúrny festival Dni Majstra Pavla, medzinárodný kultúrny festival vážnej hudby Levočské babie leto medzinárodný festival komornej hudby Konvergencie, celoštátna prehliadka divadla mladých EXIT a súťaž slovenských neprofesionálnych divadelných súborov Scénická žatva. Kultúrne podujatia v meste organizuje Mestské kultúrne stredisko mesta Levoča.

        Vďaka modernizácii premietacej a zvukovej techniky a 2D projekcii sa podarilo v roku 2014 zachovať v Levoči Kino Úsmev. Jeho nová, digitálna éra sa nesie v znamení kvality obrazu, zvýšenej návštevnosti aj pravidelnosti v premietaní.

     V súčasnej uponáhľanej dobe nezaostáva ani tunajšia Mestská knižnica. Už dávno nie je len miestom plným kníh, ale modernou inštitúciou pracujúcou s informáciami. Aj keď musí bojovať s novými technológiami, tých, ktorých oslovuje vôňa papiera je stále dosť. Nielen pre svojich priaznivcov pripravuje počas celého roka zaujímavé besedy a podujatia. Nevidiaci, slabozrakí a inak zdravotne postihnutí občania využívajú služby Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči, ktorá je špeciálnou knižnicou, jedinou svojho druhu na Slovensku.

      Kde je veľa umelcov, tam musí byť aj galéria a výstavy. Galéria mesta Levoča sa nachádza v  priestoroch Mariássyho paláca a prezentuje predovšetkým úžasné umelecké diela a jedinečné výtvory, ktoré vznikajú v ateliéroch a dielňach miestnych i regionálnych umelcov a laikov. Farba, drevo, kameň, kov a sklo – tu má veľa podôb.

      Priblížiť vývoj mesta a život jeho obyvateľov v historickom kontexte sa snaží svojim návštevníkom SNM – Spišské múzeum v Levoči. V meste ponúka tri prehliadkové expozície. Dom Majstra Pavla poodhaľuje fakty zo života slávneho stredovekého rezbára, ktorého meno sa neodmysliteľne spája s Levočou. Historická Radnica dokumentuje osudy mesta i okolia a spolu s Výstavnou sieňou poskytuje zázemie pre prednáškovú činnosť a pravidelné putovné tematické výstavy.

      Svoju stálu expozíciu sprístupňuje aj Múzeum špeciálneho školstva. Má celoslovenskú pôsobnosť a na svojej pôde realizuje tematické variabilné výstavy, besedy a tvorivé dielne.

      Kultúrny život v meste obohacuje Dychová hudba mesta Levoča, Levočská divadelná spoločnosť, komorný spevácky zbor Chorus Minor, dievčenský spevácky zbor Iuventus paedagogika, folklórny súbor Levočan,  súbor Collégium TLT, prezentujúci starú hudbu a súbor Brass Collégium, ktorý sa špecializuje na vežovú hudbu a hudbu komponovanú pre slávnostné príležitosti.

ŠPORT A TURISTIKA

      Športoviská pre zdravý životný štýl a aktívne trávenie voľného času občanov mesta i jeho návštevníkov spravujú Technické služby mesta Levoča. Pod ich správu patrí v meste viacúčelová športová hala, multifunkčné ihrisko s umelým povrchom zimný a futbalový štadión ako aj  vodná nádrž v Levočskej doline (3 km od Levoče). V mestskej časti Levočská Dolina bolo v roku 2015 otvorené Biokúpalisko s jazierkom na rybolov (6 km od Levoče).  Miestny tenisový klub spravuje a prenajíma tenisové dvorce.

       Z Levoče do rekreačnej oblasti Levočská dolina vedie cyklistický chodník. V mestskej časti Levočská Dolina (6 km od Levoče) sa nachádza lyžiarske stredisko s technickým zasnežovaním a v mestskej časti Závada (12 km od Levoče)  lyžiarske stredisko bez technického zasnežovania. Bežecký lyžiarsky areál Krúžok (11 km od Levoče) možno v zime využiť na bežecké lyžovanie a lyžiarsku turistiku, v lete na cyklistiku.  Je vhodný aj pre deti a telesne postihnutých športovcov. V Levočských vrchoch sú vyznačené cyklotrasy v dĺžke 390 km a turistické chodníky v dĺžke 170 km. Tieto trasy a chodníky sú v zimnom období využívané na bežecké lyžovanie. Aktívne sú miestne športové kluby, v ktorých prežívajú radosť z pohybu malí i veľkí.

SPOLOČENSKÉ ORGANIZÁCIE A  KLUBY

     V meste vyvíja svoju činnosť Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzuObvodná organizácia Slovenskej poľovníckej komory. Podujatia kultúrno-výchovného, spoločenského a vlastivedno-turistického charakteru organizuje pre svojich členov Denné centrum seniorov. Voľný čas vypĺňa deťom formou záujmových krúžkov Centrum voľného času. Pravidelné výstavy novovytvorených prác usporadúva tunajší klub  Patchworku.                              

TLAČ A TELEVÍZIA

     Súhrn najdôležitejších udalostí zo života mesta sprostredkováva obyvateľom lokálna televízia TV Levoča vo svojom živom vysielaní i prostredníctvom videotextu. V mesačníku Levočský informačný mesačník sú uverejňované články o dianí v meste, pozvánky na kultúrne, športové a spoločenské podujatia, o svojej činnosti v ňom informujú školy, športové kluby, organizácie a ale aj ostatné obyvateľstvo mesta.

UBYTOVANIE A STRAVOVANIE

     Mesto je ústretové svojim návštevníkom. Z bohatej ponuky ubytovacích zariadení si môžu vybrať hotely, penzióny a priváty. Pobyt v meste spríjemňujú reštaurácie, kaviarne a cukrárne.

      Toto všetko je len časť pestrého obrázka Levoče, ktorý stojí za to vidieť …

 

 

Úvodné foto:Návšteva Ivana Gašparoviča, prezidenta Slovenskej republiky v Levoči – MESTO LEVOČA

Spracovala: Dana Kristeková, Informačná kancelária mesta Levoča

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *