Námestie Majstra Pavla 58, 054 01 Levoča
+421 53/4513763 ikle@levoca.sk

Stredoeurópska Mariánska cesta

Mariánska hora v Levoči – člen Európskeho združenia mariánskych pútnických centier (2005), najstaršie pútnické miesto východného Slovenska. Písomné zmienky o  zhromažďovaní mariánskych ctiteľov na tomto mieste siahajú do 13. storočia. Prvá kaplnka bola postavená v roku 1247. Jej zasvätenie sviatku Navštívenia Panny Márie sa spája s príchodom minoritov do mesta v 14. storočí. Rehoľa zaviedla tento sviatok do cirkvi a stanovila jeho slávenie na 2. júla. Od tých čias sa každoročná púť na Mariánskej hore koná vždy v prvú júlovú nedeľu.Pre stále sa zvyšujúci počet pútnikov bola kaplnka viackrát rekonštruovaná a prebudovaná. Dodnes zachovaná gotická socha Panny Márie pochádza z obdobia okolo roku 1470. Stavbu terajšieho neogotického kostola financovali veriaci a prebiehala v rokoch 1903 – 1922. O veľkom význame tohto pútnického miesta svedčí skutočnosť, že nezaniklo ani v čase reformácie a komunistického režimu.

Mariánska hora 5

Oltár z Kostola Navštívenia Panny Márie (Foto: Bc. Gabriela Hudáková)

Kostol Navštívenia Panny Márie na Mariánskej hore v Levoči bol povýšený na menšiu baziliku (basilica minor) 26. januára 1984. Je filiálkou hlavnej mariánskej baziliky v Ríme – Baziliky Santa Maria Maggiore, s plnými právami a odpustkami. Okrem hlavného kostola sa na vyvýšenine (760,5 m n. m.) nachádza gréckokatolícka kaplnka, oddychová zóna s krížovou cestou, pútnický exercičný dom, juhozápadne od baziliky vonkajší oltár,  severovýchodne kaplnka Panny Márie s vyvierajúcim prameňom a pred západným vstupom do baziliky stojí socha sv. Jána Nepomuckého, evidovaná ako hnuteľná národná kultúrna pamiatka. Úpätiu Mariánskej hory, kde slúžil sv. omšu 3. júla 1995 pápež Ján Pavol II. dominuje vysoký drevený kríž. Tejto výnimočnej slávnosti sa zúčastnilo okolo 650 000 pútnikov z rôznych krajín. Cestu k bazilike lemuje lipová aleja, ktorá bola pomenovaná po Svätom OtcoviAleja Jána Pavla II.“ z príležitosti 10. výročia pápežskej návštevy. Súčasťou aleje je päť kaplniek, pripomínajúcich osoby a udalosti zo života Panny Márie – sv. Annu, Zvestovanie, Pannu Máriu s dieťaťom, Pietu a Nepoškvrnené počatie.

Mariánska hora 6

Bazilika Navštívenia Panny Márie (Foto: Bc. Gabriela Hudáková)

Púte na levočskú Mariánsku horu sú príkladom spoločenského vyznávania viery príslušníkov východného i západného obradu. Okrem hlavnej júlovej púte sa tu konajú aj púte pre mládež, dôchodcov, rodiny s deťmi a iné skupiny veriacich zo Slovenska aj zahraničia počas celého roka.

Mariánska hora 9

Kaplnka na Mariánskej hore (Foto: Bc. Gabriela Hudáková)

Mariánska hora 8

Gréckokatolícka kaplnka na Mariánskej hore (Foto: Bc. Gabriela Hudáková)

Mariánska hora 10

Aleja Jána Pavla II. (Foto: Bc. Gabriela Hudáková)

DSCF5123

Púť na Mariánskej hore v Levoči (Foto: Dana Kristeková)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spracovala: Dana Kristeková, Informačná kancelária mesta Levoča

Úvodné foto: Mesto Levoča

Zdroj:  CHALUPECKÝ, Ivan: Mariánska hora v Levoči, Spolok svätého Vojtecha, Trnava 2006

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *