Námestie Majstra Pavla 58, 054 01 Levoča
+421 53/4513763 ikle@levoca.sk

O nás …

gaba 2

My v našom krásnom meste 🙂 (vľavo Bc. Gabriela Hudáková, vpravo Dana Kristeková)

Informačná kancelária v Levoči bola založená v roku 1994 súčasne s Asociáciou informačných centier Slovenska (AICES), ktorej  členom je dodnes. V priebehu rokov patrila pod viaceré organizácie v meste. Dnes je súčasťou Oddelenia cestovného ruchu a rozvoja mesta Mestského úradu v Levoči.

Lokalita Levoče a jej okresu je atraktívna, od čoho je odvodená aj dĺžka našej otváracej doby. Keďže je turistika voľnočasovou aktivitou a Mestu Levoča záleží na rozvoji cestovného ruchu i spokojnosti návštevníkov prevádzkuje informačnú kanceláriu v období od mája do konca septembra aj počas víkendov a sviatkov.

Naša profesia zahŕňa v sebe viacero rôznych povolaní, schopností a zručností. Vzhľadom k povahe našej práce, ide predovšetkým o prácu s informáciami a komunikáciou s návštevníkmi nášho mesta a verejnosťou vôbec. Ku našej komplexnej vybavenosti patrí  znalosť cudzieho jazyka, flexibilita, dobrá orientácia v prostredí Internetutvorbe internetových stránok. Samozrejmosťou sú zemepisné vedomosti hlavne miestneho prostredia. Ide o najvýznamnejšie turistické ciele našej oblasti, o turistické trasy a orientáciu sa v meste, vrátane možnosti ubytovania stravovania. Ako dôležitý článok praktickej propagácie mesta, regiónu a Slovenska poskytujeme návštevníkom všetky potrebné informácie zdarma.

Okruh našej činnosti by sa dal zhrnúť do troch základných bodov:

    • zhromažďovanie informácií za účelom vytvárania komplexnej a aktuálnej databanky cestovného ruchu našej oblastí (informácie o inštitúciách a firmách v meste, ubytovacích a stravovacích zariadeniach v meste a okolí, službách, kultúrnych pamiatkach, prírodných atraktivitách, športových aktivitách a relaxe, kultúrnych  a športových podujatiach, autobusových  a vlakových spojeniach a iné)

Ďalšiu formu propagácie zabezpečujeme spoluprácou s médiami (rozhlas, televízia, tlač) a prevádzkovateľmi vybraných internetových stránok, hlavne z oblasti cestovného ruchu. Zasielame im informácie, spracovávame články či poskytujeme príležitostné rozhlasové šoty.  Editujeme propagačné a informačné materiály o meste, pripravujemeaktualizujeme textyzasielame fotografie z našej databázy vydavateľom máp, publikácii  a sprievodcov o cestovnom ruchu. Na požiadanie zabezpečujeme, prostredníctvom našich externých sprievodcov, prehliadky mesta novinárom, touroperátorom i bežným návštevníkom. Spracovávame  ročný a mesačný prehľad kultúrnych a športových podujatí v meste a okrese, zasielame ho médiám a prezentujeme ho prostredníctvom Internetu.

Spolupracujeme so Slovenskými inštitútmiveľvyslanectvami Slovenskej republiky v zahraničí,  turistickými informačnými kanceláriami na Slovensku a subjektami cestovného ruchu v meste. Každoročne prezentujeme mesto na výstavách a veľtrhoch cestovného ruchu na Slovensku aj v zahraničí priamou účasťou.

V rámci práce s verejnosťou organizujeme pravidelné podujatie Potulky Levočou, ktoré sa koná každoročne z príležitosti osláv Svetového dňa sprievodcov cestovného ruchu alebo Dní európskeho kultúrneho dedičstva. V čase letných prázdnin organizujeme tiež Večerné komentované prehliadky. Spolupracujeme pri organizovaní kultúrnych podujatí v meste. Pre rozšírenie vedomostí študentov miestnych škôl realizujeme na požiadanie v informačnej kancelárii exkurzie.

Pravidelne aktualizujeme a dopĺňame našu webovú stránku www.ik.levoca.eu, ktorá slúži ako komplexná ponuka cestovného ruchu mesta a okolia.

Pre zvýšenie návštevnosti mesta vypracovávame ponuky a itineráre (trasa a rozvrh) ako produktu cestovného ruchu pre cestovné kancelárie i jednotlivcov podľa požiadavky.

Vedieme evidenciu propagácie mesta (záznam o účele, forme a termíne, kedy bola propagácia zrealizovaná) a evidenciu návštevnosti v informačnej kancelárii, ktorá slúži ako podklad pre vypracovanie analýzy a hodnotenia rozvoja mesta v oblasti cestovného ruchu.

Poskytujeme informácie  študentom vysokých škôl k vypracovaniu diplomových prác zameraných na cestovný ruch.

Denne vybavujeme bežnú korešpondenciu, podľa potreby dopĺňame predávaný propagačný materiál a cestopisnú literatúru a vedieme účtovnú agendu.

V časovom období 26. 9. 2006 – 31. 12. 2006, 1. 1. 2007 – 31. 12. 2007 a 1. 9. 2008 – 31. 12. 2008 sme spolupracovali na tvorbe a realizácii Národného jednotného informačného systému cestovného ruchu SR (NUTIS) www.slovakia.travel ako regionálni redaktori za Prešovský samosprávny kraj. Absolvovali sme niekoľko úrovní školení s cieľom prípravy a publikovania entít do tohto systému. Na   dopĺňaní a aktualizovaní tohto internetového portálu spolupracujeme s regionálnymi pracovníkmi SACR aj v súčasnosti.

Spokojní návštevníci mesta sú našou najlepšou reklamou.

Spracovala: Dana Kristeková, Informačná kancelária mesta Levoča

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *