Námestie Majstra Pavla 58, 054 01 Levoča
+421 53/4513763 ikle@levoca.sk

Magna Via

Levoča bola v minulosti jednou zo zastávok veľkej kráľovsko-cisárskej poštovej cestyMagna Via, ktorá začala písať svoje dejiny v roku 1526. Vojská tureckého sultána Solimana totiž pretrhli, po obsadení južných oblastí Rakúsko – uhorskej monarchie a následnej bitke pri Moháči v tomto istom roku, spojenie medzi Viedňou a stredoslovenskými banskými mestami i územím vo východnej časti krajiny. Panovník Ferdinand I. vydal rozkaz k vybudovaniu nového bezpečného poštového a dopravného spojenia. Výstavbu trasy zrealizoval Matej Taxis. V roku 1550 dobudoval k štyrom doterajším tratiam jednu z najdlhších poštových a dopravných tepien, ktorá mala 56 poštových staníc. Viedla z Viedne cez Bratislavu, Trnavu, Hlohovec, Topoľčany, Prievidzu, Ružomberok, Lučivnú, Levoču, Prešov, Michalovce do Sobraniec a ďalej do Mukačeva, Debrecínu a do Hermannstadtu. Merala 1 000 km a približne 520 km viedlo cez terajšie územie Slovenska.

Po tejto ceste prevážala pošta v prvom rade cestujúcich. Prevažnú časť z nich tvorila  šľachta so svojim sprievodom. V prípade, že boli voľné miesta, zviezli dostavníky aj obchodníkov. Začiatkom 18. storočia zriadili v Spišskom Podhradí Správu pôšt Horného Uhorska. V 18. storočí sa Magna Via vetvila aj do iných, hospodársky sa rozvíjajúcich regiónov. Budovali sa nové poštové prepriahacie stanice. Obvodový múr a brána jednej z prepriahacích staníc sa zachovali v obci Klčov (okres Levoča). Stanica poskytovala pasažierom všetok potrebný servis. Mohli sa tu občerstviť, odpočinúť si aj prespať. Súčasťou ubytovacích a stravovacích objektov boli hospodárske budovy pre ustajnenie koní. Poštovú stanicu spravoval poštmajster (magister postae), ktorému podliehali kočiši (postilioni) poštových dostavníkov (diligencií), pôvodne jazdci (kuriéri). Svoj príchod oznamovali trúbkou – dodnes symbol pošty.

V bývalých zastávkach, na území terajšieho Slovenska, sa nachádzajú vďaku združeniu Magna Via žulové dlaždice s emblémom Magna Via. Symbolicky vyznačujú  trasu historickej obchodnej cesty a spoluprácu so združením. V Levoči sa takáto dlaždica nachádza v Informačnej kancelárii mesta Levoča.

 

Spracovala: Dana Kristeková, Informačná kancelária mesta Levoča

 

Zdroj: www.magnavia.eu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *