Námestie Majstra Pavla 58, 054 01 Levoča
+421 53/4513763 ikle@levoca.sk

Kráľovské mesto

Podpísaním deklarácie konzorcia miest 9. a 10. júla 2001 a slávnostným potvrdením tejto deklarácie 14. novembra 2001 v Levoči vytvorili mestá Bardejov, Kežmarok, LevočaStará Ľubovňa regionálnu sieť miest pod názvom Slovenské kráľovské mestá (SKM). Značka Slovenské kráľovské mestá je dôveryhodným partnerom pôsobiacim v oblasti cestovného ruchu, rešpektovaná Prešovským samosprávnym krajom, Slovenskou agentúrou pre cestovný ruch, Ministerstva zahraničných vecí SR, slovenskými inštitútmi v zahraničí i novinárskou verejnosťou. Konzorcium realizuje množstvo spoločných prezentácii pre propagáciu historického dedičstva členských miest doma aj v zahraničí.

 

jjg 011

Slobodné kráľovské mesto Levoča (Foto: Daniela Kristeková)

Pri postupnom formovaní sídlisk na kráľovské mestá zohralo svoju úlohu viacero faktorov. V prvom rade to bola výhodná geografická poloha týchto miest. Budúce kráľovské mestá (civitates) ležali v dôležitej pohraničnej oblasti kráľovstva, na trase významných starých obchodných ciest. Pre svoj rozvoj využili tieto mestá aj panovnícke hospodárske, politickésúdne práva, no najmä právo samosprávy. Jedným z najdôležitejších privilégií slobodných kráľovských miest bolo právo opevnenia. Jeho stavba bola nesmierne nákladná, ale pre rozvoj mesta v období stredoveku a začiatkom novoveku aj životne dôležitá.

 

 

 

Rozvoju Levoče podstatne pomohla výsada práva skladu – prednostného odkúpenia tovarov dovážaných z cudziny cudzími kupcami, udelená Karolom Róbertom z Anjou v roku 1321. Ten istý panovník vyhlásil Levoču v roku 1323 za slobodné kráľovské mesto.

Slobodné kráľovské mestá mali okrem iných aj tieto právomoci:

 • slobodná voľba richtára, mestského zastupiteľstva, orgánov mesta a kňaza
 • zákonodarná moc na pôde mesta (vrátane hrdelného trestu)
 • právo na oslobodenie od platenia mýta, robotovania, platenia tridsiatku (či už lokálne alebo v celom Uhorsku)
 • slobodné odkazovanie majetku potomkom zo strany jednotlivých mešťanov
 • u väčších miest právo skladu
 • právo trhu
 • zemepanské právo
 • určovanie mier a váh platných v meste a ich kontrola
 • hospodárske záležitosti

V prípade súdnej právomoci neexistovala možnosť odvolania sa na vyšší súd, rozsudky boli konečné. Jedinou možnosťou na zmenu trestu (aj hrdelného) bola žiadosť o milosť u panovníka, mesto však nemuselo čakať na jeho rozhodnutie.

Medzi povinnosti patrilo napríklad aj:

 • odvádzanie daní kráľovi (cenzus)
 • pohostenie kráľa v prípade návštevy (decenzus)
 • novoročné dary
 • v počiatkoch i povinnosť postaviť vojakov do kráľovského vojska

 

 

Spracovala: Dana Kristekova, Informačná kancelária mesta Levoča

Zdroj: http://sk.wikipedia.org, http://www.royal-towns.sk/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *