Námestie Majstra Pavla 58, 054 01 Levoča
+421 53/4513763 ikle@levoca.sk

Svätyne s titulom Basilica minor

Bazilika minor Navštívenia Panny Márie na Mariánskej hore v Levoči

Kostol bol za baziliku minor vyhlásený z iniciatívy správcu spišskej diecézy – kapitulného vikára Štefana Garaja. O hodnosť požiadal Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí 7. mája 1983. Kongregácia predložila žiadosť pápežovi Jánovi Pavlovi II. a ten  povýšil pútnický kostol na baziliku minor 26. januára 1984.

Bazilika minor sv. Jakuba v Levoči (UNESCO)

O udelenie titulu pre tento farský kostol požiadal v júni 2015 spišský diecézny biskup Štefan Sečka. Na baziliku minor povýšila kostol Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí svojim dekrétom z 28. septembra 2015.

————–

Aby sa zviditeľnil zväzok jednoty medzi Bazilikou menšou a Katedrou svätého Petra, každoročne sa má v bazilike osobitným spôsobom sláviť sviatok Katedry sv. Petra vždy 22. februára, slávnosť sv. apoštolov Petra a Pavla vždy 29. júna, výročie zvolenia alebo začatie pastoračného úradu Najvyššieho Veľkňaza. Na zástavách, na zariadení, na pečati baziliky môže byť použitý pápežský znak “prekrížených kľúčov.” Rektor baziliky, alebo poverená osoba pri vykonávaní svojho úradu, si môže obliecť, okrem taláru alebo rehoľného habitu a superpelície, aj čiernu mucetu s červeným lemovaním, červenými gombíkmi a červenými gombíkovými dierkami.

Veriaci, ktorí novú Baziliku nábožne navštívia s účasťou na niektorom z posvätných obradov, alebo s modlitbou Pána a Verím v Boha, môžu za zvyčajných podmienok (svätá spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca) získať úplné odpustky: vo výročný deň posviacky baziliky, v deň liturgického slávenia titulu, na slávnosť sv. Petra a Pavla apoštolov, na výročný deň udelenia titulu „Bazilika minor“, v deň liturgického slávenia titulu kostola, tiež v deň určený miestnym ordinárom, alebo raz v roku v deň, ktorý si veriaci slobodne vyberie.

Zdroj: www.lumen.sk

Prezentačné foto: Informačná kancelária mesta Levoča

Page1 Page2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Mesto Levoča