Námestie Majstra Pavla 58, 054 01 Levoča
+421 53/4513763 ikle@levoca.sk

Stavba roka 2006

Severný park na Námestí Majstra Pavla v Levoči získal v celoštátnej súťaži Stavba roka 2006 druhé miesto. Víťazom sa stala stavba mosta APPOLLO v Bratislave. Organizátorom súťaže bolo Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia.

Medzinárodná odborná porota schválená vyhlasovateľmi udelila nomináciu stavebnému dielu Rekonštrukcia Severného parku za príkladné pochopenie daností historicky významného centrálneho priestoru mesta a jeho vhodné doplnenie novými funkciami v súlade so súčasnými požiadavkami územia.

Stavba roka je celoštátna súťaž kvality komplexnej realizácie stavebného diela. Vyhlasuje sa pre pozemné a inžinierske stavby.

Zdroj: Podtatranské noviny

Logo: www.stavbaroka.eu

park_3_D

Severný park na Námestí Majstra Pavla v Levoči (Foto: Informačná kancelária mesta Levoča)