Námestie Majstra Pavla 58, 054 01 Levoča
+421 53/4513763 ikle@levoca.sk

Spišská vokálna tvorba z obdobia baroka

Vokálny ensemble Vox Aurumque pôsobiaci v Trnave  zaradil do svojej dramaturgie jedinú kompletne zachovanú skladbu levočského organistu Martina Rotha (16.-17.stor.) Groß ist der Herr.

 

Zdroj: Vox Aurumque 

Translate »