Námestie Majstra Pavla 58, 054 01 Levoča
+421 53/4513763 ikle@levoca.sk

Rybárske dobrodružstvo

Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu (MO SRZ) Levoča obhospodaruje:

1)    sústavu kaprových rybníkov – VN Levočské Lúky (revír č. 4-3560) o rozlohe cca 3 ha.

  • sú to 4 prietočné rybníky s bohatým zastúpením nížinných druhov rýb – kapor, zubáč, šťuka, lieň, sprievodné druhy – karas, pleskáč, plotica, červenica, jalec ale aj lososovité ryby
  • napájané sú vodou z Levočského potoka

2)   krásny kaprový revír v obci Klčov – VN Klčov (revír č. 4-3470)

  • obsádka kapra, zubáčašťuky
  • sprievodné druhy – karas, pleskáč, plotica, červenica

3)      kaprový revírLevočský potok č.2 (revír č. 4-1230 od mosta pri osade Levočské Lúky po most pri LIDLi v Levoči)

  • dominantné zastúpenie pstruha potočného
  • sprievodné druhy – pstruh dúhový a jalec

4)      pstruhový revír Vodná nádrž Levočská dolina (revír č. 4-3550)

   • pstruhy potočné s dĺžkou až do 50cm i viac
  • každoročne sa zarybňuje pstruhom dúhovým o minimálnom množstve 700 kg, pstruhom potočným sivoňom

5)    pstruhový revír Levočský potok č.3 (revír č. 4-1240 od mosta pri LIDLi v Levoči po pramene a potoky Vápenistý, Pekliansky, Zimný a Fedorkin jarok od ústia po hranicu vojenského obvodu Javorina)

  •   prevažné zastúpenie pstruha potočného

Rybolov v revíroch podlieha pravidlám rybolovu stanovených rybárskym zákonom (139/2002) a vyhláškou (185/2006) a Stanovami SRZ, t.j. – každý loviaci musí mať pri sebe platný rybársky lístok (aj nečlenovia a cudzinci) a platné povolenie na rybolov.

a) Rybársky lístok ( RL ) – vydávajú mestské a obecné úrady na celom území SR. Na jeho vybavenie je potrebný osobný doklad napr. občiansky preukaz alebo pas. K jeho vydaniu nie sú potrebné absolvovať žiadne skúšky. Rybársky lístok sa vybavuje na počkanie.

b) Povolenie na rybolov – vydáva užívateľ rybárskeho revíru, teda MO SRZ Levoča.

Postup pri vybavení povolenia na lov rýb

Žiadateľ o povolenie na rybolov musí byť držiteľom platného rybárskeho lístka. Žiadateľ musí vopred vedieť, kde má záujem loviť, tzn. aký rybársky revír plánuje navštíviť a taktiež kedy. Na základe toho, požiada o vydanie povolenia na rybolov na príslušnom predajnom mieste. Po zaplatení ceny povolenia žiadateľ obdrží povolenie na rybolov spolu s príslušným rybárskym poriadkom. Na vydanie povolenia žiadateľ nemá právny nárok (§10 ods. 9 zákona). Po skončení platnosti povolenia je držiteľ povinný odovzdať ho užívateľovi, ktorý povolenie vydal, a to s riadne vyplneným záznamom o úlovkoch.

Povolenia na rybolov si môžu záujemcovia kúpiť v predajniach:

1. Záhradkárske a chovateľské potreby

Námestie Majstra Pavla 63

Levoča

Otváracie hodiny:

Pondelok- Piatok:          9:00 – 12:00    12:30 – 17:00

3. Kontaktovať

Ing. Štefan Zuščák

predseda

MO SRZ Levoča

Michala Hlaváčka 1839/31

054 01 Levoča

web:      http://www.srzlevoca.sk

tel:        +421 905/693 466

e-mail:  s.zuscak@gmail.com

Doba lovu:

Na pstruhových vodách možno loviť od 16.4. do 30.9. (pozor!!! len 3 dni v týždni a na jednu rybačku max. 2 pstruhy potočné alebo 4 pstruhy dúhové). Zvýšená je lovná miera pstruha potočného na 35cm.

Na kaprových stojatých vodách možno loviť od 1.6. do 14.3. (7 dni v týždni max. 2 ks kapra alebo šťuky alebo zubáča alebo sumca alebo lieňa no max. do 5 kg).  Zvýšená je lovná miera kapra rybničného na 45cm.

Na kaprových tečúcich vodách možno loviť celoročne.

Spracovala: Dana Kristeková, Informačná kancelária mesta Levoča

 Zdroj: Ing. Štefan Zuščák, MO SRZ Levoča

 

Levočské Lúky – prietočné rybníky (Autor: Štefan Zuščák)
Levočské Lúky – prietočné rybníky (Autor: Štefan Zuščák)

2 thoughts on “Rybárske dobrodružstvo”

 1. Pretty! This was an extremely wonderful article.

  Many thanks for supplying this info.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *