Námestie Majstra Pavla 58, 054 01 Levoča
+421 53/4513763 ikle@levoca.sk

Publikácia Levoča a okolie

Milí návštevníci Informačnej kancelárie mesta Levoča, u nás si môžete zakúpiť okrem iných kníh, turistických sprievodcov a rôznych suvenírov aj krásnu obrazovú publikáciu LEVOČA A OKOLIE.

Text :  slovensky, nemecky, anglicky, poľsky

Vydavateľ :  Bambow

Rok vydania : 2018

Počet strán :  95

Cena  : 9 €