Námestie Majstra Pavla 58, 054 01 Levoča
+421 53/4513763 ikle@levoca.sk

Pamätná medaila k 500. výročiu dokončenia slávneho diela Majstra Pavla z Levoče

Národná pokladnica predstavila pamätnú medailu venovanú 500. výročiu (1517) dokončenia najvyššieho neskorogotického krídlového oltára na svete z dielne Majstra Pavla z Levoče. Oltár je známy nielen na Slovensku, ale pýši sa aj prívlastkom – svetové dedičstvo.

Averz medaily zdobí najslávnejší výjav Poslednej večere, ústredným motívom reverzu sú Vysoké Tatry, ktoré predstavujú symbol Slovenskej republiky. Vyrazená je zo zlata vysokej rýdzosti.

Autor, zdroj a foto: www.narodnapokladnica.sk