Námestie Majstra Pavla 58, 054 01 Levoča
+421 53/4513763 ikle@levoca.sk

Význam Levoče v histórii a kultúre Slovenska

Bývalá metropola starobylého Spiša sa radí vďaka svojej bohatej histórii a pozoruhodným architektonickým pamiatkam medzi turisticky najvyhľadávanejšie mestá na Slovensku. Často je označovaná ako Perla Spiša alebo Klenotnica pamiatok Spiša, najčastejšie je však skloňovaná v spojení so stredovekým talentovaným rezbárom Majstrom Pavlom. Mesto Levoča  a Dielo Majstra Pavla z Levoče je  od 27. júna…

Osobnosti mesta Levoča /výber/

Ján Jakub  ADAMI  (1713 – 1792) Rodák z Levoče, absolvoval univerzity v Jene a Halle. Bol predstaviteľom evanjelickej cirkvi na Slovensku, autorom viacerých náboženských prác, skvelým matematikom, znalcom baníctva a erudovaným včelárom. Zaraďuje sa medzi priekopníkov apidológie v Uhorsku a strednej Európe. Svoje praktické skúsenosti zo popísal v publikácii, prvej svojho druhu na Slovensku. Ján Levoslav BELLA…

Levočské naj …

  1. Neskorogotický drevený oltár v Kostole sv. Jakuba – najvyšší na svete  2. Kostol sv. Jakuba – druhý najväčší chrám na Slovensku, najväčší v regióne Spiš  3. Mariánska hora – člen svetových mariánskych pútnických centier  4. Stredoveké námestie – jedno z najväčších námestí tohto typu v Európe  5. Mestské hradby – najzachovalejšie…

História mesta

Mesto má bohatú a slávnu históriu. Začala sa písať začiatkom 13. storočia, kedy sa pri pôvodných slovanských osadách, na území dnešnej Levoče,  usídlili nemeckí prisťahovalci. Príchod Sasov znamenal pre Spiš značný rozvoj v  obchodovaní, remeslách   i baníctve. Hlavným mestom Spoločenstva spišských Sasov sa stala práve Levoča.  Zásluhou výhodnej polohy, na križovatke starých…

Závada

Závada (70 obyvateľov  k 1.1.2013) –  rázovitá horská obec je od roku 1986 miestnou časťou okresného mesta Levoča zapísaného do zoznamu UNESCO. Leží v južnej časti Levočských vrchov, kde pramení i Levočský potok. Hoci najstaršia písomná zmienka o obci pochádza z roku 1317, nazývaná vtedy ako Villa Gothfredy,  osada existovala desiatky rokov predtým….

Levočské Lúky

Levočské Lúky (476 obyvateľov k 1. 1. 2013) – dnes mestská časť Levoče, ležia v nadmorskej výške 470 m. Pôvodne bola osada Dolným majerom Levoče. Žili tu prevažne  deputátnici, ktorí sa o toto hospodárstvo mesta starali. Postavenie tejto skupiny obyvateľov bolo veľmi ťažké a najhoršie na tom boli sezónni robotníci. Deputátnici bývali v  domoch,…

Vitajte

„Levoča“ – slovenská Florencia a Wittenberg, mesto nesmiernych kultúrnohistorických pamiatok, prameň literatúry, poézie, prózy, drámy, živý organizmus národnobuditeľského pohybu, mesto, pred ktorým sa koril panovník aj šľachta, lebo vo svojom erbe malo právo osobnej slobody, mesto slávy aj pohany, výslnia i pádu, tovarišov aj majstrov, chýrnych, lebo do svojich výrobkov…

Translate »