Námestie Majstra Pavla 58, 054 01 Levoča
+421 53/4513763 ikle@levoca.sk

Najkrajšou známkou roka 2017 je emisia Umenie: Oltár sv. Jakuba v Levoči

Najkrajšou poštovou známkou roka 2017 je známka vydaná pri príležitosti 500 rokov od dokončenia oltára svätého Jakuba od Majstra Pavla v Levoči. Známka získala ocenenie počas Dňa poštovej známky a filatelie, ktorým si Slovenská pošta spoločne s Ministerstvom dopravy a výstavby a Zväzom slovenských filatelistov pripomína vydanie prvej česko-slovenskej známky z 18. decembra 1918.

Známka je súčasťou hárčeka, ktorého rozmery sú v porovnaní s predchádzajúcimi vydaniami dvojnásobné, vďaka čomu ide o najväčší rytý hárček poštovej známky na svete. Autorom jej grafického dizajnu je akademický maliar Vladislav Rostoka; rytinu vyhotovil František Horniak. Okrem ceny generálneho riaditeľa Slovenskej pošty Róberta Gálika známka získala aj ďalšie ocenenia ministra dopravy a výstavby SR, ktoré sú každoročne udeľované v kategórii Najkrajšia známka a Najkrajšia rytina poštovej známky.

Ocenenie ministra dopravy a výstavby za najlepší výtvarný návrh poštovej známky ďalej získala Karin Uvačková za emisiu Pocta obetiam holokaustu. Návrh poštovej známky bol realizovaný formou súťaže medzi študentmi 3. ročníka odboru propagačnej grafiky Školy úžitkového výtvarníctva Jozefa Vydru v Bratislave pod vedením pedagogičky Pavly Šoltýsovej.

Súčasťou podujatia bolo aj odovzdávanie cien Zväzu slovenských filatelistov, ktorý je tradičným spoluorganizátorom podujatia. Predseda zväzu Miroslav Ňaršík ocenil Zlatým čestným odznakom viacerých renomovaných filatelistov: Jána Palka, Igora Števove a in memoriam Jozefa Drozdíka a Stanislava Novosada.

Pre návštevníkov podujatia bola prichystaná výstava ocenení Slovenskej pošty, ktoré dosiahla v roku 2017 prevažne na zahraničných filatelistických výstavách. Za najprestížnejšie ocenenie sa dá považovať získanie 2. miesta v súťaži o Najkrajšiu rytú známku Európskej únie „Les Grands Prix de lʼArt Philatèlique Bet Européen v Bruseli“  poštovú známku „450. výročie narodenia Jána Jessenia“. Nemenej významným ocenením je aj pozlátená medaila za publikáciu „Najkrajšie slovenské poštové známky 2005 – 2014“, ktorú Slovenskej pošte udelila odborná porota na medzinárodnej filatelistickej výstave FINLANDIA 2017 v Tampere. Za pozornosť stojí aj domáce ocenenie „Zlatá pečať slovenskej polygrafie“, ktorá bola udelená emisii poštovej známky „360. výročiu konania Radvanského jarmoku“ Zväzom slovenskej polygrafie.

Bratislava, 27. decembra 2017

Pre viac informácií kontaktujte Odbor komunikácie.

Kontaktné údaje:

Mgr. Martina Macková

Hovorkyňa, Slovenská pošta, a. s.

Tel.: +421 904 654 377, E-mail: mackova.martina@slposta.sk, Web: www.posta.sk

ZDROJ