Námestie Majstra Pavla 58, 054 01 Levoča
+421 53/4513763 ikle@levoca.sk

Mariánska hora

DOPRAVA

Ku Kostolu Navštívenia Panny Márie (bazilika minor) na Mariánskej hore je možné bežne dôjsť peši, autom aj autobusom. Okrem hlavného kostola sa na vyvýšenine (760,5 m n. m.) nachádza gréckokatolícka kaplnka, pútnický a exercičný dom, juhozápadne od baziliky vonkajší oltár, severovýchodne kaplnka Panny Márie s vyvierajúcim prameňom a pred západným vstupom do baziliky stojí socha sv. Jána Nepomuckého.

Počas hlavnej púte, ktorá sa koná každoročne vždy v prvý júlový víkend, je možné dostať sa na pútnické miesto iba peši alebo kyvadlovou autobusovou dopravou, ktorá slúži z kapacitných dôvodov hlavne chorým a starším.

Peších pútnikov dovedie k pútnickému miestu Aleja Jána Pavla II. s piatimi kaplnkami. Kaplnky pripomínajú osoby a udalosti zo života Panny Márie (Sv. Anna, Zvestovanie, Panna Mária s dieťaťom, Pieta, Nepoškvrnené počatie). Chodník je asfaltový, trasa pomerne prudko stúpa. Vzdialenosť z centra k bazilike je asi 2 km (40 – 60 minút, podľa kondície).

Pre autá a autobusy je zriadená užšia asfaltová cesta. Vzdialenosť k bazilike z centra po tejto trase je asi 6,5 km.

OTVÁRACIE HODINY A CENNÍK VSTUPNÉHO

Bazilika Navštívenia Panny Márie na Mariánskej hore v Levoči nemá tradičné organizované vstupy ani vstupný poplatok. Od jari do jesene je počas dňa kostol otvorený. V prípade, že je kostol zatvorený, sprístupnia ho na požiadanie rehoľné sestry z Pútnického a exercičného domu, ktorý sa nachádza v tesnej blízkosti kostola.

PÚTE

Hlavná púť sa koná vždy v prvý júlový víkend z príležitosti sviatku Navštívenia Panny Márie (2. 7.), ktorému je bazilika zasvätená.
Od jari do jesene organizuje na pútnickom mieste Rímskokatolícky farský úrad v Levoči púte pre seniorov, rodiny, mládež, vojakov, skautov, bohoslovcov, zdravotne postihnutých a skupiny pútnikov z farností zo Slovenska aj zahraničia. O týchto púťach sa môžete bližšie informovať priamo na farskom úrade rkc@levoca.sk alebo u rehoľných sestier v Pútnickom a exercičnom dome na Mariánskej hore marianskahora@levoca.sk.
Na Mariánskej hore sa vykonávajú duchovné cvičenia biskupov, kňazov, rehoľníkov, rehoľníc a laického apoštolátu.

BOHOSLUŽBY

Počas celého roka sa na Mariánskej hore slúžia sväté omše vždy v prvú sobotu v mesiaci. Sú to tzv. Fatimské soboty so začiatkom podľa bohoslužobného poriadku. Zvyčajne je to o 9.30 hod.

V zimnom období sa v nedeľu sväté omše na Mariánskej hore nekonajú. Nedeľné sv. omše sa začínajú konať od 2. veľkonočnej nedele do poslednej októbrovej nedele, so začiatkom o 14.30 hod. V tomto období sa tu konajú sv. omše aj počas veľkých cirkevných sviatkov a z príležitosti sviatkov Panny Márie. Termíny sú v bohoslužobného poriadku.

V prípade, že má skupina pútnikov záujem odslúžiť sv. omšu na Mariánskej hore so svojim kňazom, je potrebné dohodnúť termín v dostatočnom predstihu s rehoľnými sestrami v Pútnickom a exercičnom dome na Mariánskej hore marianskahora@levoca.sk.

V prípade, že má skupina pútnikov záujem odslúžiť sv. omšu na Mariánskej hore s miestnym kňazom, avšak iba v slovenskom jazyku, je potrebné dohodnúť termín v dostatočnom predstihu s Rímskokatolíckym farským úradom v Levoči rkc@levoca.sk.

 

enMaria’s_Hill

 

 

 

 

Úvodné foto: Dana Kristeková

Spracovala: Dana Kristeková, Informačná kancelária mesta Levoča

 

 

 

 

 

2 thoughts on “Mariánska hora”

  1. martastrakova píše:

    požehnaný den,kedy bude puť seniorov tohto roku?dakujem

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Translate »