Námestie Majstra Pavla 58, 054 01 Levoča
+421 53/4513763 ikle@levoca.sk

Farebný svet Martina Benku

SNM – Spišské múzeum v Levoči a SNM – Múzeum v Martine vás pozývajú na jedinečnú výstavu velikána slovenského výtvarného umenia pod názvom Farebný svet Martina Benku. Výstava prebieha vo Výstavnej sieni sídelnej budovy múzea, Námestie Majstra Pavla 40.

www.spisskemuzeum.com